Browsing Category

שאל את הקס

יומן מסע של הישראלי צביקה סבר!

מתוך יומן מסע של הישראלי צביקה סבר בביקור אצל יהודי אתיופיה 9.9.74 . וכך הוא מספר הקס "אבא אורי בן ברוך"(ליקה כהנת קס ברהן ברוך ) מספר לי את ההיסטוריה - פעמיים ירדו יהודים מישראל מצרימה. פעם אחת בזמן גלות בבל ובפעם השניה אחרי הירצחו…