Alopurinol 300 Tratamento Aftas Productos Similares Al Viagra Kamagra en Pharmacie Suisse Inaladores Pressurizados Viagra a Coruna
Browsing Category

יוזמות ברוכות של בני הקהילה .

אז מי צריך את פרויד, יונג או מלני קליין, כשיש לנו את חוכמת השבט עתיקת היומין שלעולם עומדת, של בני…

===חוכמה השבט=== בקיבוץ בו אני חיה מתקיימת יוזמה נפלאה לנשים לאחר לידה. בכל יום חמישי במשך 6 שבועות לאחר הלידה, מתנדב או מתנדבת מביאים אוכל לאישה היולדת ולבני משפחתה. האוכל - מעשה ידיהם של המתנדבים. ומכיוון שבתי לאחר לידה, אני נחשפת למיזם…

Sitemap