1 Comprimé Clomid Prednisolone Biogaran Cortisone a Quel Moment Du Cycle Prendre Clomid Spidifen Preço Mirabegron Infarmed
Browsing Category

זהות ומורשת מאמרים

כיצד קיימו מצוות פרה אדומה באתיופיה?

שבת פרה היא השבת לפני שבת החודש ולפני חג הפסח. פרשת פרה עוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה. במדבר סיני שרפו את הפרה האדומה סמוך לחודש ניסן, ככל הנראה כדי להזות מאפר הפרה על בני ישראל מיד לאחר הקמת המשכן, כדי שיהיו טהורים ויוכלו

מדוע לא חגגו פורים באתיופיה

) הרב ד"ר שלום שרון (ראש הקתדרה הבין לאומית לחקר יהדות אתיופיה, הקריה האקדמית אונו אני נוהג לציין מפעם לפעם את העובדה שלפיה קהילת "ביתא ישראל" – יהודי אתיופיה – לא הושפעו גם מההתרחשויות ההיסטוריות היסודיות שליוו את התפתחות העם

אסתר המלכה של יהודי אתיופיה שונה מזו שבאגדת פורים

אסתר המלכה הקרדיט לאתר אוטוריטה https://www.hauthorita.com/ אסתר המלכה של יהודי אתיופיה, הלוא היא יהודית המלכה, הייתה שונה לגמרי ממלכת אסתר שעם ישראל מכיר מאגדת פורים. היא הייתה מלכה בזכות השתייכותה לשושלת מלכים יהודיים, שושלת

הקס הגדול אליאס מהרט זצ”ל 1931-2002

ביוגרפיה : קֶס אליאס מְהְרֶט נולד לאביו אליאס סָהְלוּ ולאמו בשנת תרצ"א (1931) בכפר דבל משחה, בסְמֶיין באתיופיה. ראשית תורתו למד מפי אביו, אליאס סָהְלוּ, שלמד את לימודי הקודש בכוחות עצמו. בשנת תש"ה (1945), עבר לבדו ללמוד בכפר סְמֶיין

הרב ד”ר שרון שלום : “כך ניסה הקולוניאליזם הדתי לחסל את מעמד הקסים”.

מיהם הקסים שהנהיגו את ביתא ישראל באתיופיה, כיצד הושפעו המנהיגים הרוחניים של הקהילה מהמפגש עם הממסד הדתי בישראל - ומה תפקידם הייחודי של המנהיגים הרוחניים בני העדה עבור יוצאי אתיופיה וכלל החברה הישראלית והעולם היהודי. הרב ד"ר

חדשות מורשת : טקס הכתרה עתיק התקיים השבוע בצפון הארץ , “דקון”גשאו אדיסו תסמה הוכתר…

חדשות מורשת משמחות : טקס הכתרה עתיק התקיים השבוע בצפון הארץ . דבר בני המשפחה על הארוע המרגש : אבא אהוב ויקר שלי זצ"ל הנה חלפו להם שנתיים שאתה לא איתנו! אבא אהוב החוסר שלך , הגעגוע לידיים שמלטפות את הגב כשאתה מברך אותנו בבואנו

ניצחונה הגדול! של מדינת אתיופיה עם פרופ’ חגי ארליך.

ניצחונה של אתיופיה עם פרופ' חגי ארליך על שני כוחות עצומים- האיפריאלזם הארופי והאיפריאלזם האיסלמי, בדרך למדינה היחידה באפריקה שלא נכבשה מעולם!!!. https://youtu.be/Vt4YuRCqab4 ניצחונה של אתיופיה עם פרופ' חגי ארליך

Sitemap