Browsing Category

ארון הספרים של קהילת בית ישראל אתיופיה

חידת הנביא משה וארץ כוש?

הידעתם שהנביא משה שלט  בארץ כוש שהיא אתיופיה העתיקה בצפון סודאן האזור המכונה כיום נוביה. המקרא לא נותן לנו מידע לגבי משה ותפקידו כנסיך מצרים, אף לא פעם אחת. פירושים ומסורות רבים נכתבו על היותו נסיך מצרים והסיפור הידוע ביותר הוא…

תגלית עולמית סנסציונית , מרעידה ומרעישה מדעית . האם הכתב העברי בעידן הזה הוא בשפה  העברית ?  האם…

תגלית עולמית סנסציונית , מרעידה ומרעישה מדעית . האם הכתב העברי היום הוא בשפה  העברית ? האם באתיופיה ידעו עברית ? ----------------------------------------------------------------- אם אני אגיד לכם שאבות בית ישראל יוצאי אתיופיה דיברו…

תגלית ! כדאי לדעת שבפרק ישעיהו פרק יח , הנביא ישעיהו מתאר את ארץ אתיופיה , ואת אבות בית ישראל…

תגלית ! כדאי לדעת שבפרק ישעיהו פרק יח , הנביא ישעיהו מתאר את ארץ אתיופיה , ואת אבות בית ישראל אתיופיה בגבורתם ואת מסירות הנפש לתורת משה , (צילום גדעון אג'זה) . . ואף מתאר את הכהנים כמלאכים קלים ואת שאר העדה "כעם נורא " מה'…

תולדות שפת הקודש גְעֵז (ግዕዝ ) .

תולדות שפת הקודש גְעֵז (ግዕዝ ) .טעימה קטנה למורשת גדולה. נתחיל מכך : שפת הגעז היא שפה שֵמית, והיא לשון הקודש של היהודים מעדת בית ישראל אתיופיה . בשפה זו כתובים האורית (התורה) וכתבי קודש נוספים ( בעבר שפת הגעז הייתה שפת הדיבור ולא רק…

והפעם זהו מאמר שעוסק בסוד כמוס שמעטים מאוד יודעים , סילוף האותיות העבריות .

על אליעזר בין יהודה - 1922-1858 - שמעתם בטוח , אז למי שלא שמע הוא "בלשן " מחייה השפה העברית המודרנית שאנו כיום מדברים , מחוללה של החייאת הדיבור העברי בארץ ישראל, מחבר מילון בן-יהודה. יליד רוסיה . על שמו של אליעזר בן-יהודה נקראים רחובות בכל…

בשורות טובות לשם שינוי והפעם בנושא שימור המורשת .

בשורות טובות לשם שינוי והפעם בנושא שימור המורשת . --------------------------------------------------------------------------- כדאי לדעת שארון הספרים של קהילתנו היקרה מתחיל לרקום עור וגידים וכך גם מלאכת שימור הנצחה ותיעוד המורשת.…

מקצת רשימת כתבי הקודש של ״הכהנוץ ״ (הכהנים )לבית ישראל.

מקצת רשימת כתבי הקודש של ״הכהנוץ ״ (הכהנים )לבית ישראל. מסודר. שם הספר בגעז , בעברית , הערות. אורית' פירושו תורה, כמו אורייתא בארמית. נוסח המקרא ושמות הספרים שבידי הקייסים הוא תרגום ללשון געז, שנעשה לכל המוקדם במאה ה-13 ולכל המאוחר…