Melancia Viagra Natural Paciente Con Glaucoma Puede Tomar Viagra Infarmed Online Zithromax en El Embarazo Viagra Side Effects Hurts Swallowing Viagra Effets Secondaires Long Terme Augmentin Nedir

מיהם הכהנת(הקסים)-המורים הרוחניים של בית ישראל אתיופיה

ומי כיבה את האור במדינת היהודים על המנהיגות הרוחנית העליונה של בית ישראל .

1,123

הכהנת(קסים)-המורים הרוחניים של יהדות אתיופיה, אנשי דת וסמכות שפירשו,חוקקו והנהיגו את קהילת ‘בית- ישראל’ באתיופיה; תפקידם בין היתר: נישואין,גירושין,חינוך,חזנות,משפט,גישור[…] ובכלל זה פסיקת הלכות וחקיקת חוקים דתיים ואזרחיים פנים-סקטוריאליים- הקסים היו דומיננטיים בכל אורחות-החיים היהודי-אתיופי בגולה.

במדינת היהודים כיבו ‘שליחי-האל’ מטעם הממסד את הלפיד שהאיר וניתב דורות שלמים; האוטוריטה הרבנית בישראל מטילה ספק,שלא לומר מזלזלת בקסים: במנהגם, בתורתם ובבני עמם. בארץ ישראל קבעה הסמכות הרבנית שהקסים אינם מוכשרים ‘לפי תו-התקן היהודי’ לבצע את עבודות הקודש כפי שנהגו באתיופיה.
זוהי משוואה שפירושה- כל העבר היהודי שלנו פסול(באמת?). אולם, גם אנחנו טוענים שהעבר (היהודי) שלכם הוא פסול וחוטא למקרא,ליסודות הכתובים; כל האינטרפרטציה שקיבלתם על עצמכם במהלך מאות השנים היא בניגוד לפקודת האלוהים,אתם פירשתם לנוחיותכם ואנחנו נצמדנו למקורות ונהגנו על פי דברי אלוהים חיים.

קהילת בית-ישראל היא היהדות השורשית, לידיעתכם ישנם מסמכים בהיסטוריה האתיופית העשירה בה מוזכרים אורחות החיים היהודים ומנהגיהם- אבל, חוקרים רבים מעדיפים להתייחס ל’בית ישראל’ כהיווצרות של תהליכים פוליטים ומדיניים שהתפתחו באתיופיה מן המאה ה-16 – הטענה(החילונית) האחרונה מחזקת את ידי הרבנות לאמור שיהדות אתיופיה היא לא יותר מקבוצה שפיתחה לעצמה זהות דומה ליהדות […] הסבים וסבתות שלנו מכירים היסטוריה אחרת מורכבת יותר: אורח חיים אדוק וקפדני עם הלכות שבת וטהרה חמורות מאוד אותן קיימו אבות אבותינו במשך אלפי שנים נוכח העוינות הדתית…

בשלושים שנים האחרונות נערכו אין ספור הפגנות ומחאות מצד ציבור יוצאי אתיופיה, בצעדת המחאה האחרונה בירושלים שדרישתה בין-היתר להרחיב את סמכותם של הקסים ולהכיר בהם כרבנים לכל דבר- קראתי באחד מאתרי האינטרנט שהתקבלה החלטה לאפשר לקסים לייעץ לזוגות לפני חתונה!! כן,כן אלו שחתנו את הורינו באתיופיה,מוכשרים אולי רק לייעץ!!

שתפו בקיר שלכם .

התגובות סגורות לפוסט זה


Sitemap