משחק קטלני !

430

משחק קטלני מתקיים במדינה בעיקר בפריפריה,
שחורים מול לבנים.זה מעבר למלחמה על הדת, זה שחור נגד לבן
בכל יום ישנם צדדים במדינה אשר מכריזים על פתיחתו
של המשחק הקטלני הזה, הפעם הם בחרו לדקור ולחתוך
לנו את התינוקות במטרה לצמצם לטשטש ולהשפיל כליל!
בד״כ זה קורה בלילה, עכשיו זה גם ביום לעיני כל.
וזאת בשעה שיש לנו את כלל המערכות הדמוקרטיות והרשויות שאמורות לשמור עלינו
ככה זה המשחק, התרגלנו שהמדינה מכריזה על עליוניותה בחשכת הלילה.
זהו מהותו של המשחק – לשלוט! להחליט!

הם לא בוחלים באמצעים, הם מסתערים נילחמים, גונבים ודוקרים
ויעמדו מול כל התנגדות
במחזה שמטרתו הפגנת ביטחון
אך אל תטעו, לא מדובר בהצגה ותו לא.
הם מתעמתים במחשכים אל מול בני הקהילה הם רק לא יודעים שאנחנו לוחמי הממלכה העתיקה ביותר בת 3,000 שנה
במפגש כזה הכל יכול לקרות..
הם הגדירו שבכל נחלה יכול להיות רק מגזר רוחני אחד בלבד וזה הם
אנחנו נגדיר מחדש שזה אנחנו.
היכונו להתנגשות חסרת הפשרות ברוכים הבאים למלחמת התרבויות השחורים מול הלבנים- מלחמת אין ברירה.

התגובות סגורות לפוסט זה