Pharmacie Qui Vend Viagra Sans Ordonnance Viagra en Madrid en Mano Original Clomid Effets Indésirables Viagra Histoire Acheter Kamagra en Thailande Clomid vs Nolvadex

מעשה אבות סימן לבנים:

מעשה אבות סימן לבנים: האופן שבו גדלו אבותינו השאיר חותם גדול מאוד בהתנהגותם, דבר שגם במאמץ רב לא נצליח לחכות אותו. היום ברצוננו להציג לכם דבר פשוט למראה אך חשוב לעין שיעור לחיים.

1,705

אבותינו כאשר סעדו באתיופיה תמיד סעדו יחדיו, בצלחת אחת. כמו שאומרים “אכלנו מאותה צלחת”, דבר שלא ניתן להגיד היום ברבים מן המקרים.
סוד האכילה ביחד, היא רבה מאוד למי שבוחן את הדברים. אותו נער שגדל בבית מעבר לכך שהוא לומד לחלוק את לחמו , שזהו משהו נדיר במחוזתנו כיום. כאשר אוכלים ביחד, לא רק דואגים לעצמנו אנחנו מודעים שיש עוד אנשים שרוצים לחלוק, ולכן חייבת להיות כאן נימוס ואהבת הזולת.
לדוגמא
אחד הסועדים לא יסעד מהר מדי, כי דבר בזויי זה. וכאשר יראו את אחד הסועדים מפסיק לאכול, מיד יעירו לו ויעודדו אותו לאכול יחד איתם וכך למדים מהיא שותפות, רעות, אחווה, .
גם אנשים שבעים, מורידים את קצב האכילה שלהם ולא עוזבים את מקום הסעודה בשביל לא לתת תחושת אי נחת לאנשים שאוכלים.
מעבר לכך, במקרים שרוצים לחשוף אהבה, ביחוד לצעירים בגיל, או לאורחים שלא ראינו הרבה זמן, או לכאלה שרוצים לחלוק אהבה ודאגה נותנים
להם גורשה. גורשה הוא בעצם אנג’רה (פיתה אתיופית) שחתכתה והכנתה בעצמך, כאשר את/ה ממלא אותה בתבשיל ונותן לחברך כאשר אתה מוביל זאת לפיו, במילים אחרות אתה מאכיל אותו.
את הגורשה בדרך כלל נותן האב, או האם לפעמים, גם אורחים, והכהנאת , אך לרוב זה בדר”כ אנשים שיותר מבוגרים בגיל .
מה שרבים לא יודעים שלא מנומס הוא לסרב, רצוי לקבל את הגורשה, שלעיתים זה מנה גדולה, לאכול מה שיכולים ולהעביר לאדם אחר. בעצם כך, האוכל הופך להיות מקום להבעת אהבה, סולדריות, דאגה לאחר, דבר שיוצר אחווה ואמפתיה. ובקיצור לא סתם אכילה לסיפוק יצרים, או אכילה בהמית. בסוף הארוחה לא מפנים את הכלים, לפני ברכה לאלוהי ישראל על האוכל שהעניק לנו וגם הבעת תודה לאנשים שטרחו בעבור זה.

אם היינו אומרים לאנשים לפני דור, עד דור וחצי שבעל ואישתו, או אחים בדם, או קרובים או אפילו חברים טובים אוכלים כול אחד בצלחת בנפרד, היו צוחקים או מזדעזעים, להראות את החוסר אמונה שלהם למשמע אוזנם!!

באחת התוכניות בישול שהופקה לא מזמן בעיר באר שבע , זוג טבחים ” טאלנטים” ששם לא מעניין הגיעו למשפחה ישראלית אתיופית והביעו תדהמה על צורת ההגשה ועל ההאכילה , האימא הצדיקה לא נשארה חייבת ואמרה שכך אמורים לאכול משפחה , ומצד שני אמרה שבגלל ההרגלי האכילה הלקויים הילדים בארץ הופכים להיות אנשים פחות טובים….שווא מחשבה ? .
בסימן חזרה למורשת בית ישראל אתיופיה .

קרדיט לצילום : מסעדת אלמז נתניה

 

התגובות סגורות לפוסט זה


Sitemap