1 Comprimé Clomid Prednisolone Biogaran Cortisone a Quel Moment Du Cycle Prendre Clomid Spidifen Preço Mirabegron Infarmed Kamagra Gold 100mg Sildenafil Citrate

“בצל המהומות “חבר מועצת העיר רמלה בקריאה נרגשת לציבור”.

771

“בימים אלה שתושבי המדינה נמצאים בחזית העורף, והחמאס ‏רוצה בהשמדתנו ,לצד אנרכיה ושבר אזרחי המשתוללים בערים מעורבות יהודים וערבים “.

למרות המראות הקשים של הרס רכבים, רכוש וקולות הירי שהחלו לחלחל לרמלה ובכך לנסות לשבור את המרקם הרמלאי שנוצר בין כלל הדתות, אני וההנהגה המקומית לא עמדנו מהצד בהובלת ראש העיר מיכאל וידל ידענו לזהות את המקומות והאנשים ויחד התגייסנו כחזית אחת למניעת אובדן חיים ומתן מוגנות לתושבנו היקרים . זוהי מנהיגות אמיתית. האדמה עדיין בוערת אך בתוך כל זה לשמוע בשיח התקשורתי והציבורי כי רמלה היא דוגמא לדיאלוג אחר ונורמטיבי מקרב ממלא אותי כתושב העיר בתקווה לשכונות אחרות .
“אני קורא לכל התושבות והתושבים, יהודים וערבים כאחד: שימרו על רוחות רגועות, כבדו האחד את השני, קיימו שוויון, רעות ואחווה בין כולנו – והכל על מנת לשמור על ביטחונם, שלומם ובריאותם של כלל התושבים והתושבות”.

חג שבועות שמח לכל עם ישראל, רפואה שלמה לפצועים ושחיילנו יחזרו הביתה בשלום.

ושנדע ימים טובים ושקטים
סלמון שלומי פנטה
חבר מועצה עיריית רמלה.

התגובות סגורות לפוסט זה


Sitemap