Comprar Oximetro De Dedo Nolvadex Half Life Trouver Cialis Sildenafil Preco Portugal Mas Solà Sta Cloma Farners

המשבר בחבל תיגראיי , לכודים בין הפגזות הצבא למיליציות, פליטים אתיופים מספרים על זוועות הלחימה.

296

עשרות אלפי בני אדם נמלטו עד כה לסודאן, בחיפוש אחר מקום בטוח לשהות בו, בשעה שהלחימה נמשכת באזור תיגראי. כמה מהם מסרו ל”ניו יורק טיימס” עדויות מהנעשה בשטח. פליט בשם טספלם גרמאיי סיפר כי הוא נמלט לסודן כי ראה במו עיניו רציחות של 300-400 מתים .

–50 אלף בני אדם נמלטו לסודאן עד כה, במה שעל פי האו”ם נחשב לנדידת הפליטים הנרחבת ביותר שידעה אתיופיה זה 20 שנה ויותר. הדיווחים הללו סותרים לחלוטין את טענותיו של ראש הממשלה אביי, הממשיך להתעקש שלא היו נפגעים אזרחים בעימותים באזור. רבים סיפרו כי נלכדו בין הפגזות של הצבא למיליציות אתניות הפועלות עם הממשלה, ושאנשיהן אינם בוחלים באונס, ברצח ובביזה. תגרים אחדים אמרו כי ראו עשרות גופות לאורך הדרכים שבהן עברו כשברחו מבתיהם, כדי להגיע בחום הלוהט לגבול סודאן.

התגובות סגורות לפוסט זה


Sitemap