Viagra 20 Orlistat Indications Viagra Effet Secondaire Blague Sur Viagra Viagra C Discount J'ai Testé Le Viagra Pour Femme

חדשות מורשת : טקס הכתרה עתיק התקיים השבוע בצפון הארץ , “דקון”גשאו אדיסו תסמה הוכתר סופית למעמד הרוחני הנעלה (קס-כהן ) ברכות עם ישראל

562

חדשות מורשת משמחות : טקס הכתרה עתיק התקיים השבוע בצפון הארץ .

דבר בני המשפחה על הארוע המרגש :

אבא אהוב ויקר שלי זצ”ל הנה חלפו להם שנתיים שאתה לא איתנו! אבא אהוב החוסר שלך , הגעגוע לידיים שמלטפות את הגב כשאתה מברך אותנו בבואנו לבקר ובצאתנו , המנהיגות המיוחדת שלך בקהילה, הנוכחות העוצמתית שלך בכל מקום שבו אתה נמצא, הבעל האוהב, החבר הטוב והצמד הבלתי נפרד שהייתה לאמא, כל אלה לעולם לא ייעלמו. הגעגוע אלייך חזק תמיד.


עם זאת אבא הנחמה הגדולה וההוכחה שאתה באמת שומר מלווה ומכוון מלמעלה היה שביום האזכרה שלך בעת כל כך נכונה ביום לפני ערב חג מתן תורה, ובשבוע של פרשת השבוע שעוסקת בלוויים שתפקידם לשרת את העם בעבודת אלוהי ישראל ומה שהיה חזונך ופועלך בכל חייך, בנך בן הזקונים זה שאהבת, גשאו אדיסו, הוסמך והוכתר לקס בטקס מרגש,.

בנוכחות קייסים רבים מכל הארץ, ראש העיר הנכבד מר אבי אלקבץ, חבר המועצה מר דני דסטה וחבר המועצה היוצא מר אביי דג’ן, ראש מדור יוצאי אתיופיה מר נועם אשטו ובנוכחות כל המשפחה המורחבת ותושבי עפולה היקרים. וכך נוסף עוד קס צעיר, הקס הרביעי במשפחה הגרעינית שלך שזו זכות גדולה, הוא ימשיך את דרכך ואת דרכו של בנך הבכור קס מולוגטה זצ”ל שנלקח ממך ומאיתנו בטרם עת במילוי תפקידו כקס.


מאמינה אני שקס גשאו ימלא את פקידו על הצד הטוב ביותר ויצליח בו ב”ה כמו בכל מה שהוא עושה כמהנדס אלקטרוניקה כשלצידו אישתו אשת החיל, גב’ רבקה( מולודסטה) קבדה וימשיך את מורשתך. ביחד עם בנך קס זמנה ואמא הלביאה, שיבדלו לחיים ארוכים וכל המשפחה יחד! אמא וקס זמנה המשייכו את מורשתך וחזונך ופעלו כדי שקס גשאו יוסמך ויוכתר לקס שיצטרף למנהיגים הרוחניים שישרת את הציבור וימשיך את המורשת והמסורת של אבותינו ושל בית ישראל!


הסמכה והכתרה של קייסיים צעירים משמעו דור המשך למנהיגים הקייסיים, דור המשך למנהיגי ולוחמי השמירה על היהדות והזהות היהודית בגולה ובארץ הקודש בישראל, אותה היסטוריה ואותה מסורת ומורשת שחירפו את נפשם למענה קייסיים רבים ומנהיגים רבים בשמירה והנצחתה לדורי דורות.

יום אחרי האזכרה שלך וטקס הכתרה של קס גשאו
חל ערב חג מתן תורה, חג שבועות שבו התכנסו ביחד עם זכרך וחגגנו את החג וה’ ייתברך לעד ! ותודה אבא על מי ומה שאתה ומה שהנחלת והשארת לנו! יהי זכרך ברוך ומנוחתך בגדן עדן! ת.נ.צ.ב.ה.♥️♥️

ברכה והצלחה קס גשאו היקר תחי מורשת בית ישראל !

התגובות סגורות לפוסט זה


Sitemap