Le Prix De Cialis en France Cuál Es La Mejor Viagra O Cialis Farmacia Meritxell Cialis Farmacia Moura

ברכות לתלמיד אוראל טסמה על זכייתו בתחרות סיפור משפחתי לשנת תש”ף של בית התפוצות.

517

ברכות לתלמיד אוראל טסמה מבית ספר עידנים ברמלה על זכייתו בתחרות סיפור משפחתי לשנת תש”ף של בית התפוצות. צוות השופטים ציין כי בזכות חקר מעמיק, יצירתיות, מקוריות, רמת ביצוע גבוהה וחיבור לעם היהודי נבחר התלמיד אוראל, אשר יזכה להשתתף בטקס הענקה ואף עבודתו תוצג בתערוכה.
עיריית רמלה – העמוד הרשמי.

התגובות סגורות לפוסט זה


Sitemap