1 Comprimé Clomid Prednisolone Biogaran Cortisone a Quel Moment Du Cycle Prendre Clomid Spidifen Preço Mirabegron Infarmed Kamagra Gold 100mg Sildenafil Citrate

תקציר אודות חייו של ליק’ה כהנת ממהר” אבא יצחק אייסו זצ”ל

2,544

תקציר אודות חייו של ליק’ה כהנת ממהר אבא יצחק אייסו זצ”ל

1995-1892

ליקה -כהנת ממהר אבא יצחק נולד בשנת 1892 לפי הלוח האתיופי במחוז טיגראי שבאתיופיה בכפר שירי “עדי שווא”.

ליקה-  כהנת  אבא יצחק אייסו היה מנהיגה הרוחני הראשי של יהדות אתיופיה במחוז תיגראיי. כיהן כמנהיג רוחני חשוב של ביתא ישראל באיזור תיגראיי ועד מותו בישראל, נקבר בירושלים -2.1.1995

עוד מילדותו למד תורה מאביו הליק’ה כהנת  אייסו גונצ’ל שהיה המנהיג הרוחני של הקהילה ועם התחקותו בלימודי תורה נשלח לסימיין מנטה ב-1919 (לפי הלוח האתיופי)  ובגיל 27 הוסמך  על ידי הכהנים הראשיים דאז שחיו בסימיין מנטה להיות המנהיג הרוחני הראשי של הקהילה באזור תיגראי ווילקייט.

הודעה חשובה !!!
ביום חמישי הקרוב 16/1/20 בשעה 17:30 ברחוב יוסף קרוננברג 1 בעיר רחובות.
יתקיים השקת ספר אודות מסכת חיו ופועלו ומנהיגותו של
הצדיק ליקה כהנת ממהר יצחק יאסו זצ”ל
כולם מוזמנים

בפועלו על שמירת  הזהות של  קהילת ביתא ישראל ויהדותה  במשך שנים ארוכות ובשל מאמצו  הרב ליחסים טובים בשיתוף פעולה עם שאר קהילות ודתות אחרות באתיופיה זכה לקבל מידי הקיסר האתיופי  “קאבה מוזהבת” שהינה גלימה בעלת עיתור מוזהב,שנחשב כפרס עליון לאנשי רוח ודת בתקופה ההיא באימפריה האתיופית.  בנוסף לכך הוא זכה לשם תואר כבוד ” מלקה סלאם”  שמשמעותו:  מלאך השלום וזהו שם תואר כבוד המציין את גדולתו בתורה ואת מנהיגותו הרוחנית העליונה.

ליקה- כהנת אבא יצחק אייסו, היה מנהיג הרוחני כל כך גדול  שהצליח לשכנע את האיטלקים ששלטו דאז באזורים השונים באתיופיה  להסכים לבקשתו לשנות את יום השוק שהתנהל בימי שבת ליום חול על מנת שהיהודים גם כן יעשו שווקים ביום חול כמו שאר העם האתיופי.

ליקה- כהנת אבא יצחק , היה אדם אהוב מאוד לא רק על ידי יהודים בני הקהילה, אלא גם על ידי שאר קהילות לא יהודיות אחרות באתיופיה. האנשים הקרובים לו היו מספרים עליו שכאשר אבא יצחק היה עומד ומתפלל בריכוז מוחלט נדמה היה שפניו מאירים כמו פניו של משה רבינו בעת שהתפלל בהר סיני.

אתיופיה .

ליקה -כהנת אבא יצחק היה גם בין  הראשונים שיצאו מאתיופיה דרך סודן המדברית בכדי להגיע לציון ירושלים . הוא צעד  בראש קבוצה גדולה מאוד של יהודים מביתא ישראל וביניהם שלושה דורות מבני משפחתו שלו, בעודו  נושא את ספר התורה העתיק האורית על כתפו.

צילום נדיר של ליק’ה כהנת אבא יצחק אייסו
בחזית בית הכנסת שבנה עבור קהל בית ישראל , טיגראיי אתיופיה 1973.

המסע שלו לירושלים החל בחודש פברואר 1972 לפי הלוח האתיופי , בדרכו הרגלי לכיוון סודן עבר מסע ארוך ומפרך ואף נתפס על ידי שודדים והוכנס לכלא.

למרות הרעב והצמא והנורא ובעזרת ניסים רבים  הגשים את חלומותיו וחלומותיהם של יהודי אתיופיה , והגיע ארצה בראשית 1982 תאריך לועזי. 

עם הגעתו ארצה ולאחר שנגע באדמת ארץ ישראל אמר ליקה  כהנת  אבא יצחק “הגעתי לציון לירושלים הקדושה – וכעת אני מוכן למות “,  “זה מספיק בשבילי הבאתי את עמי את הקהילה שלי הגשמתי חלום שלי וחלום של בני הקהילה ואני רוצה להיקבר בירושלים”.

כתבה מתוך הארכיון  שפורסמה בסמוך 
לפטירתו של ליקה כהנת אבא יצחק יאסו

כ-20 שנה לאחר מותו של ליקה- כהנת אבא יצחק . ספר התורה שתורגם מעברית לשפת הגעז העתיקה ונכתב לפני כ-400 שנה ששישמש את ליקה – כהנת אבא יצחק , נמסר לספרייה הלאומית בירושלים .

לאחר עלייתו ארצה ליקה- כהנת אבא יצחק קבע שיעדו הסופי של הספר האורית הוא בירושלים . “ספר התורה זה יצא מציון ועליו לחזור לציון” . בנוכחותם של ילדיו ומבני משפחתו ובנוכחות גדולי העדה ואחרים, נמסר לספרייה הלאומית בטקס מיוחד במרץ 2016

    נכדיו וניניו של הקייס ממהר אבא יצחק אייסו אוחזים ב”אורית”

ליקה – כהנת אבא יצחק אייסו זצ”ל היה ללא ספק אחד ממנהיגיה הרוחנים הגדולים של העדה והאבות הרוחניים של קהילת ביתא  ישראל שזכה להגיע לציון לירושלים בגילו המופלג ומה שמיוחד הוא שהינו היחיד מגדולי הדור באתיופיה שזכה בגילו המופלג לקבורה באדמה הקדושה -בציון ירושלים!!! .

פיסת היסטוריה , חג הסיגד הראשון הנחוג בארץ ישראל במעמד -ליקה כהנת אבא יצחק אייסו זצ”ל ,הרב הראשי לישראל הרב מרדכי אליהו זצ”ל וקהילת בית ישראל .
1983 ירושלים .

הודעה חשובה ציבור יקר !!!
בחמישי הקרוב 16/1/20 בשעה 17:30 ברחוב יוסף קרוננברג 1 בעיר רחובות.
יתקיים השקת ספר אודות מסכת חיו ופועלו ומנהיגותו של
הצדיק ליק’ה כהנת “ממהר” יצחק יאסו זצ”ל
כולם מוזמנים.

התגובות סגורות לפוסט זה


Sitemap