המאמר חושף את הטכניקות הסודיות בהן משתמשות כתות כדי לנסות להפיל אותך ברשתן.

473

מנהיגי כתות לא ירצו שתקרא מאמר זה, אבל אתה תקרא אותו בכל מקרה.


ברגע שאתה מבין איך כתות פועלות, תהיה מסוגל לזהות כתות ולהתרחק ממי שמנסים לגייס אותך לכת, תהיה מסוגל להגן על עצמך, על בני משפחתך ועל חבריך.

תחילה נבהיר תפיסות מוטעות אודות כתות.

שאלה ? קל לזהות כתות, חברי כת לובשים בגדים מוזרים וחיים בקומונות.  

תשובה – חלק מהם באמת לובשים בגדים מוזרים וחיים בקומונות. אבל רובם הם אנשים רגילים כמוני
וכמוך. הם גרים בבתים. הם לבושים כמוני וכמוך. הם אוכלים אותו אוכל שאתה אוכל.מנהיגי כתות לא רוצים שתדע שמגייסים אותך לכת והם פוקדים על המגייסים להתלבש, לדבר ולהתנהג איתך כך שתרגיש נוח.

שאלה ? החברים בכת הם אנשים חלשים, מוזרים ולא יציבים מבחינה רגשית.


תשובה – לא נכון. חברי כת רבים מאוד הם אינטליגנטיים, נאים ומוכשרים.

המציאות היא שכל מיני אנשים מעורבים בכתות. אחד מהמכנים המשותפים לכולם הוא שהם גוייסו לכת בנקודת שפל בחייהם. על כך, בהמשך.

שאלה ? כת היא סתם חבורה של משוגעים דתיים.
זאת טעות נפוצה לחשוב שכתות הינן אך ורק קבוצות דתיות.


ההגדרה המודרנית של כת היא קבוצה שמשתמשת בדרכי מרמה ועורמה כדי לגייס חברים חדשים, ומפעילה טכניקות של שבי מחשבתי ]control mind ]על החברים בה.

לעיתים קרובות, מערכת האמונות של דת כוללת שימוש בטכניקות אלה, אבל מה שהופך קבוצה לכת הוא טכניקות אלה עצמן ולא מערכת האמונות. בחברה חופשית אנשים יכולים להאמין במה שהם רוצים, אבל רוב האנשים יסכימו שזה לא  בסדר שמישהו ינסה לרמות אנשים ולשלוט בהם.

שבי מחשבתי ]Control Mind]
שבי מחשבתי הוא חבילה של טכניקות פסיכולוגית בעזרתן מנהיגי כתות מנסים לשלוט בחברי הכת. שבי מחשבתי איננו מכשיר קסם אשר מעלים את הרצון החופשי של האדם. שבי מחשבתי לא הופך את האדם למעין רובוט שמניעים אותו בעזרת שלט רחוק.


שבי מחשבתי הוא השפעה בלתי הוגנת אשר מיושמת בהיחבא ובאופן לא גלוי על חבר הכת על ידי הכת.

שבי מחשבתי איננו כוח שאין לעמוד בפניו כמו חייזרים בסרטים שמשתלטים על מוחותיהם של אנשים.
שבי מחשבתי הוא יותר כמו אקדח.

מנהיג הכת מכוון לעברך את אקדח השבי המחשבתי ואומר לך:”אם אתה עוזב את הקבוצה תאבד את המשפחה שלך ואת כל החברים שלך”.


אם אתה לא משתלב ולא מתאים את עצמך לקבוצה, סופך גיהינום”.


“אם אתה לא נותן לנו כסף, תיכשל “.


הולכת שולל והונאה
כת חייבת להשתמש בהולכת שולל ובהונאה. מדוע ולמה? כי אם אנשים ידעו מראש מה הם הפרקטיקות, המנהגים והאמונות האמיתיים של הכת, הם לא יצטרפו אליה. כת חייבת להסתיר ממך את האמת עד שאתה מוכן לקבל אותה. למשל, תאר לעצמך שהגורו, מנהיג כת “שערי שמיים” ]Gate s’Heaven [היה אמיתי ופתוח עם הקבוצה שלו והיה אומר למצטרפים החדשים: “תצטרפו אלינו, תלבשו בגדים מוזרים, יסרסו אתכם ואז תשתו רעל”, לא הרבה היו מצטרפים לכת שלו.


נקודת מפתח
קבוצה לגיטימית לא צריכה לשקר או להטעות אותך ביחס למה שהם עושים או מה שהם
מאמינים בו.
כת חייבת להשתמש בחזית חלקלקה ומשומנת של יחסי ציבור אשר מסתירה את המהות
האמיתית שלה. אתה תשמע שהם עוזרים לעניים, או תומכים במחקר, או בשלום, או בסביבה. הם יספרו לך כמה מאושר תהיה בקבוצה שלהם ]כל חבר קבוצה תמיד נראה מאוד
שמח ונלהב, בעיקר מפני שנתנו לו הוראה להתנהג כמו אדם שמח. הוא יהיה בצרות צרורות
אם לא ינהג כך[. אבל לא יספרו לך איך באמת החיים בכת, וגם לא יספרו לך במה באמת
הם מאמינים. את הדברים האלה יחשפו בפניך לאט לאט, כל פעם קצת, כך שלא תבחין
בשינוי ההדרגתי, עד שבסופו של דבר אתה תאמין בדברים ותעשה דברים שבהתחלה היו גורמים לך לברוח משם.

אקסקלוסיביות, בלעדיות ובלבדיות
לארגון דתי רגיל לא תהיה בעייה אם תעבור לארגון דומה אחר, כל עוד תישאר באותה דת.
אבל מנהיג של כת יספר לך שאפשר “להציל” אותך או שאתה יכול להצליח בקבוצה שלו
בלבד. לשום קבוצה אחרת אין את האמת, כל האחרים מחטיאים את המטרה. זה לא
מערכת האמונות שקובעת את העתיד שלך, זו מערכת האמונות יחד עם החברות שלך
בקבוצה מסויימת.
נקודת מפתח
כל קבוצה שאומרת לך שאתה חייב להשתייך אליה כדי להיוושע היא כמעט בוודאות כת.


מנהיגי כתות חייבים לגרום לך להאמין שאין לך שום מקום אחר ללכת אליו ולהיוושע.

הם גורמים לך להאמין שאם אי פעם תעזוב את “הקבוצה האמיתית היחידה” תגיע לגיהינום. זהו
מנגנון שליטה מבוסס פחד שנועד לשמור אותך בכת. מנגנון זה מעניק למנהיג הכת כוח עצום
עליך.

אם אתה מאמין באמת שלעזוב את הקבוצה זה בדיוק כמו לעזוב את אלוהים ]או שאתה
מאמין שלעזוב את הקבוצה זה בדיוק כמו לוותר על הסיכוי היחיד שלך להצליח בחיים[, כי אז
תקשיב למנהיג הכת ותציית לו אפילו אם אינך מסכים איתו, במקום לקחת את סיכון שיזרקו
אותך מהקבוצה.
כת משתמשת בבלעדיות, באקסקלוסיביות, כאיום ששולט בהתנהגות שלך באמצעות
הפחדה ופחד.


שים לב
כדאי להיות חשדן מאוד ביחס לכל קבוצה שמתיימרת להיות טובה מכל האחרות.
קבוצה דתית יכולה להגיד לך שקבוצות אחרות מאותה דת הן בסדר, אבל רק לקבוצה הזאת
יש הבנה טובה יותר של האמת והיא עולה על כל השאר. לעיתים קרובות אין זה אלא גירסא
מעודנת של אקסקלוסיביות ובלעדיות.

שים לב
זוהי אחת הפרקטיקות השכיחות הנהוגות בכתות. למשל, בהתחלה הקבוצה יכולה לטעת בך
את הרושם שהם חושבים שאתה נוצרי או יהודי או בודהיסט או מוסלמי אמיתי, ורק מאוחר
יותר אתה מגלה מהי עמדתם האמיתית.

פחד והפחדה ממנהיג הכת פוחדים. לא להסכים עם מנהיג הכת זה כמו לא להסכים עם אלוהים.

מנהיג הכת יטען שיש לו קשר ישיר עם אלוהים וסמכות לשלוט בכל תחום בחיים שלך.

אם הכת היא לא קבוצה דתית, ניסיון לחלוק על המנהיג או על התוכנית ייתפסו כמרד או כטיפשות.

אשמה, רצח אופי ומפגשי שבירה משתמשים באשמה כדי לשלוט בך.

אתה לא עושה כסף מפני שאתה “לא עם התוכנית”.
הסיבה בגללה אתה לא מסוגל להביא מתגייסים חדשים לקבוצה היא ש”הלב שלך מלא
גאווה וחטא”. זה לעולם לא משום שהתוכנית לא עובדת, או משום שלמצטרפים החדשים יש
סיבות בעלות תוקף מדוע לא להצטרף לקבוצה. זאת תמיד האשמה שלך, אתה תמיד טועה,
ומשום כך אתה חייב לנסות חזק יותר! בנוסף יגרמו לך להרגיש אשמה אם לא ציית לחוקיה
הכתובים או הלא כתובים של הכת.

משתמשים ברצח אופי כדי לטעת בך תחושת אשמה
רצח אופי הוא סוג של חשיבה מוטעית שמשתמשים בה כאשר אין שום טיעונים והנמקות
אמיתיים. הכינוי הטכני לרצח אופי הוא “כ ש ל ַאד הֹו מינ ם”. כאשר מישהו מודיע לך ישר
לפנים, בלי להתבלבל, שאחת ועוד אחת זה שלוש, ומוסיף ואומר לך מיד, תוך כדי שהוא
מקרב את פניו לפניך, ש: “אני מתמטיקאי ואיך אתה בכלל מעז לא להסכים איתי. ברור
שאתה אדם מלא גאווה ושביעות רצון עצמית. אתה בטח לא מסכים איתי בגלל שאתה מקנא
בי, ואם להגיד לך את האמת, המרד שלך פגע בי ובעוד הרבה אנשים”, אותו אדם לא
התייחס כלל לשאלה האמיתית כמה זה אחת ועוד אחת. במקום זה הוא ביצע רצח אופי. אם
אינך מודע לדרך בה רצח אופי מתבצע, הרי זו דרך רבת עוצמה להפעיל עליך שליטה.

נקודת מפתח
רצח אופי הוא סימן בטוח לכת

מפגשי שבירה
מפגשים במהלכם חבר כת אחד, או שניים או יותר, ומנהיג הכת, תוקפים את אופיו של אדם
אחר, לפעמים במשך שעות ללא הפסקה. בכתות מסויימות לא מפסיקים את המפגשים הללו
עד שהקורבן בוכה באורח בלתי נשלט.

נקודת מפתח יצירת רווחים מהדברים שאתם אוהבים.
חברים בכתות בדרך כלל פוחדים לא לציית למנהיג שלהם ולא להסכים איתו.
ארגונים בריאים לא פוחדים מוויכוחים ודיונים פתוחים בנושאים שונים.


הפצצת אהבה ושליטה במערכות יחסים
כתות יודעות שאם הן יכולות לשלוט במערכות היחסים שלך, כי אז הן יכולות לשלוט בך. בין
אם נרצה בכך ובין אם לא, כולנו מושפעות עמוקות מאלה שסביבנו. כאשר אתה מגיע
לראשונה לכת הם יפעילו עליך “הפצצת אהבה”, יסדרו לך חברים מיידיים. זה ייראה לך
נפלא, איך קבוצה כל כך אוהבת יכולה להיות שגוייה או מוטעית! אבל עד מהרה תלמד שאם
אי פעם לא תסכים איתם, או אם אי פעם תעזוב את הכת, תאבד את כל ה”חברים” החדשים
שלך. האיום המרומז הזה ישפיע על כל פעולותיך בכת. דברים שבדרך כלל גורמים לך
להתלונן עליהם, יעברו על ידך בשקט כי לא תרצה שיחרימו אותך. כמו במערכת יחסים לא
בריאה, מכבים ומדליקים את האהבה לצורכי שליטה.


כתות מנסות לנתק אותך ממשפחה ומחברים מפני שהן שונאות את המחשבה שאחרים
ישפיעו עליך. כת של שבי מחשבתי תשאף לתמרן את חייך כך שיהיה לך קשר מקסימאלי עם
חברי כת אחרים וקשר מינימאלי עם אנשים מחוץ לכת, במיוחד אלה שמתנגדים למעורבות
שלך בכת.
נקודת מפתח
היזהר מחברים מיידיים. זכור, חברויות אמיתיות מתפתחות במשך הזמן.

נקודת מפתח
היזהר מקבוצה שאומרת לך עם מי אתה יכול להיות בקשר ועם מי אתה לא יכול להיות
בקשר.

שליטה במידע
מי ששולט במידע שולט באדם. בכת של שבי מחשבתי, כל מידע שמחוץ לכת נחשב רע,
במיוחד אם הוא נגד הכת. לחברי הכת אומרים לא לקרוא מידע כזה ולא להאמין לו.

התגובות סגורות לפוסט זה