Generic Priligy Online Maca Peruana Onde Comprar Em Portugal Que Dosis De Cialis Para Diabetico Tipo 2 Viagra Hypertension Comprar Levitra Pago Contrareembolso Augmentin Maux De Ventre

מילים טובות לחמ”ל המחאה של עורכי הדין בני הקהילה, אשר התנדבו להעניק סיוע משפטי במהלך המחאה לעצורים.

פעלו בהתנדבות מלאה מתוך תחושת מחויבות אישית, אכפתיות וסולידריות. הקרדיט לדף אוּטוֹפְּיָה שֶׁלי בפייסבוק.

1,118

מילים טובות לחמ”ל המחאה של עורכי הדין בני הקהילה, אשר התנדבו להעניק סיוע משפטי במהלך המחאה לעצורים.

תודה רבה להם על המסירות למען הקהילה ולחברה ישראלית בריאה יותר. שתפו!!✊?

סיכום דברים:
״החמ”ל המשפטי במחאה נגד האלימות המשטרתית הורכב מעורכי דין בני הקהילה האתיופית.

החמ”ל הוקם ביוזמת עוה”ד מזי טזזו בהתארגנות מהירה תוך זמן קצר מתוך אכפתיות ודאגה למען עתיד ילדינו.

עורכי הדין השותפים ( Tal Aviva Cohen , Yael Dasta , Ayelet Sahalo , Bayesh Emet Ayanwo , Yaffa Zamir, Tal Checol , Solomon Teka Adv, Racheli Gasasa, ארז נגה , @אסתי פלד ו Mazi Tazazo) .

פעלו בהתנדבות מלאה מתוך תחושת מחויבות אישית, אכפתיות וסולידריות.

החמ”ל אשר פעל מספר ימים בהכנות למחאה, התמקם בבניין העירייה והשקיף על התנהלות המחאה מלמעלה. בנוסף עורכי הדין התחלקו לקבוצות, התפזרו בשטח, ניהלו שיחות עם מפגינים ודאגו לכך שלא יהיו הפרות סדר ועצורים תוך שהם ערוכים לכך שיהיו עצורים. בהמשך, מנעו בגופם, ובאמצעות שיתוף הפעולה לו זכו ממפקד החפ”ק ושוטר בן הקהילה האתיופית שהיה בחמ”ל המשטרתי, ממכת”זית (מכונת התזה) מלהגיע לכיכר.

למרבה הצער, היתקלות של 11 מפגינים עם שוטרים הביאה לבסוף למעצרם. שניים מהם שוחררו בשטח כבר בערב המחאה ותשעת העצורים הנותרים נלקחו לתחנת המשטרה לצורך חקירה.

ראש הצוות הפלילי עו”ד ארז נגה, ועוה”ד רחלי גססה ויפה זמיר הגיעו כבר באותו ערב לתחנת המשטרה במרחב יפתח, שמעו את גרסתם של החשודים וייעצו להם טרם נכנסו לחקירה. עורכי הדין דאגו שיישמרו זכויותיהם של העצורים מעת מעצרם בשטח ועד להבאתם לבית המשפט.

למחרת, העצורים הובאו לפני שופט כאשר הפרקליטות ייחסה לכולם חשדות של תקיפה, העלבת עובד ציבור, הפרת הסדר הציבורי וגרימת נזק. עורכי דינם דאגו לייצוג איכותי והולם עבורם ואכן השופט קיבל את עמדתם וסבר כי אין להמשיך להחזיק את המפגינים במעצר ויש לשחררם לאלתר. כתגובה לכך ובאופן תמוה ביקשה הפרקליטות עיכוב ביצוע לצורך הגשת ערר שלבסוף לא הוגש, ובעקבות כך שוחררו העצורים באותו יום בשעות הערב.

תחושת הסיפוק לא תסולא בפז ועורכי הדין מברכים על הזכות שניתנה להם לקחת חלק מפעילות מקודשת זו״.

*בצילום חלק מצוות החמ״ל

הקרדיט : אוּטוֹפְּיָה

התגובות סגורות לפוסט זה


Sitemap