סוכות – אומנם חלפו 109 שנים מאז, אבל תמיד מענג לעבור על איגרת היסטורית זאת ערב חג סוכות במדינת ישראל

איגרת חכמי בית ישראל אתיופיה (תרס"ט).

809

סוכות – אומנם חלפו 109 שנים מאז, אבל תמיד מענג לעבור על איגרת היסטורית זאת ערב חג סוכות במדינת ישראל .

איגרת חכמי בית ישראל אתיופיה (תרס”ט)

איגרת חכמי בית ישראל נכתבה בחג סוכות שנת תרס”ט (אוקטובר 1908) על ידי חכמי וראשי קהילות בית ישראל אתיופיה ונמסרה ליעקב פייטלוביץ’.

האיגרת הכתובה אמהרית תורגמה לצרפתית ולאיטלקית, בתשובה לאיגרת רבני התפוצות (תרס”ז) שנשלחה בידי פייטלוביץ’.
הנוסח העברי של האיגרת, המובא בספרו של פיטלוביץ מסע אל הפלשים, מתורגם מצרפתית בידי וורמברנד וסיפא של האיגרת נשמט ממנו. תרגום מתוקן ומקיף יותר מובא בספרו של פרופ’ מיכאל קורינאלדי “יהדות אתיופיה – זהות ומסורת” משנת 1988.
בנוסח עברי זה הסתייע פרופ’ קורינאלדי בבני הקהילה לפירוש האיגרת המקורית המצויה באוסף פייטלוביץ’,
כמו גם בתרגומה האיטלקי.

איגרת חכמי בית ישראל אתיופיה – תרס”ט 1908

ברוך ה’ אלקי ישראל, אלקי כל רוח וכל בשר. איגרת הנשלחת מאת קהילות ישראל אשר בחבש אל אחינו, קהילות ישראל בכל העולם. שלום, שלום לכם בני ישראל, מה שלומכם? האיגרת ששלחתם אלינו בידי מורנו יעקב נח בן משה פיטלוביץ הגיעה אלינו וגרמה לנו נחת. לפנים היה עצם קיומכם ידוע לנו רק מן השמועה, אולם עכשיו הננו בטוחים בדבר ואנו שמחים מאוד על כך. הידיעות שקיבלנו מכם חיזקו וניחמו את לבנו. אנו נמצאים בצרות רחמו עלינו והתפללו בעדנו. תודה לאל, אלהי ישראל, אנו מחזיקים עד היום הזה באמונתנו, באל אחד ושומרים את תורת משה. אלקים מנע עד עתה כליון זרע יעקב בארץ חבש. לפנים סבלנו צרות ומצוקת ורבים מאתנו עברו בעל כורחם לנצרות. עכשיו יש לנו, תודה לאלהי ישראל, מלך טוב. מנליק רוצה שכל אחד יחיה לפי אמונת אבותיו, יתן לו אלקים חיים ארוכים, אבל כיון שאין לנו בתי ספר וספרינו נשמדו, הדיחו המיסיונרים את אחינו, בחלקם ביניהם את ספרי אמונתם.
עתה כששמענו תודה לאל, את בשורתכם הננו שמחים מאוד, עתה יש תקוה לבני ישראל בחבש. מאז בואו של מורנו יעקב נושאים כל בני ישראל את עיניהם אליכם, אם נקבל ספרים, בתי ספר ומורים כדי שילדינו יוכלו ללמוד, נהיה מרוצים מאוד. בכוחותינו אנו לא נוכל להגיע לכך. אנו מתפללים לאל שיאריך ימים לכל בני ישראל ולמורנו יעקב. עוד אנו מתפללים כי האל יאחד אותנו כולנו איש עם אחיו. ישמור ה’ אלקי אברהם, יצחק יעקב ומשה את מורנו יעקב נח בן משה.
שלושים ושניים מחכמי קהילות בית ישראל וראשיהם במחוזות בלסה, וגרה, סמין, ארמצ’הו, טקוסה ודמביה חתמו על האיגרת. בכך בטאו ראשי בית ישראל אתייפיה הסכמה כללית להידוק הקשר עם יהדות התפוצות ככלל ויהדות אירופה בפרט.

בעל מצלת שמח .

התגובות סגורות לפוסט זה