עליית  הפלשמורה ראשיתה לפנים משורת הדין ואחריתה תרמית מסיונרית !

כתבה בעקבות המחאות של מבקשי העלייה מאתיופיה .

799

 

עליית  הפלשמורה ראשיתה לפנים משורת הדין ואחריתה תרמית מסיונרית !

קהילת ביתא ישראל מאתיופיה שעלו לארץ הם יהודים אמיתיים. אבל מאז והלאה עליית הפלשמורה ראשיתה לפנים משורת הדין ואחריתה תרמית – כמובן הקבוצות הראשונות שניו צאצאי היהודים שהתנצרו, עלו בתמיכת הרבנות הראשית, אבל כעת אין קשר ממשי בינם לבין צאצאי היהודים למעט מלבד בודדים יוצאי דופן, כמו בכל דבר. 

(הפגנה של מבקשי העלייה  אל מול משרד ראש הממשלה )

 

אשרינו שקהילת ביתא ישראל מאתיופיה עלו לארץ. ושבו בנים לגבולם. הם יהודים אמיתיים כפסק הרדב”ז

 מאז והלאה, עליית הפלשמורה ראשיתה לפנים משורת הדין ואחריתה תרמית – כמובן הקבוצות הראשונות שניו צאצאי היהודים שהתנצרו, עלו בתמיכת הרבנות הראשית, אבל כעת אין קשר ממשי בינם לבין צאצאי היהודים למעט מלבד בודדים יוצאי דופן, כמו בכל דבר. יש מנפנפים: זו גזענות. חס וחלילה. אינינו גזענים ומעולם לא היינו גזענים. לא אכפת לנו צבע העור. אכפת לנו הנשמה. ובמיוחד שלפי המשנה נגעים פרק ב’ הצבע הקדום שלנו היה אשכרוע, כשל עץ השיטה, כלומר חום.

יתר על כן, שאל את האתיופים היהודים האמיתיים מביתא ישראל מה הם חושבים על הפלשמורה החדשים. יאמרו לך: אנו מכירים אותם כבר דורות, הם גויים, הם נוצרים, מהם אפילו מיסיונרים. ובודאי לא ייחשדו אותם עולים מאתיופיה בכך שהם גזענים.

אם אינך מאמין להם, לך לכנסיות הנוצריות, כמובן אל תיכנס, גם אל תתקרב ארבע אמות, אבל ראה כמה אתיופים נכנסים לשם.

ואם אינך מאמין גם להם, בדוק כמה ארגונים מיסיונרים פועלים במחנות העולים באתיופיה ומעודדים אותם לעלות.

יתר על כן, רבים מן העולים במסווה של פלשמורה, הם סתם נוצרים אתיופים רגילים שמתחזים.

שמא תשאל: מה מושך אם כל הנוצרים האלה לכאן? פשוט מאוד! תוצר לאומי גולמי לנפש לשנה הוא באתיופיה: 1,656 דולר, ובארצנו הוא 34,162 דולר. כלומר, פי 22. בשביל זה, הם מוכנים לעלות לארץ ולעבור גיור סמלי. אכן סמלי.

לך ובדוק ותיווכח שרבים מן העולים אחרי עלייתם אינם נוהגים אורח חיים יהודי. רבים מהם חיים כנוצרים לכל דבר, וחלקם עוסקים במיסיון בתוך הקהילה האתיופית, ולצערנו משפיעים בצורה משמעותית.

זאת ועוד, כל אתיופי שעולה מושך אחריו את משפחתו מכוח הדרישה שתחזור שוב לאיחוד משפחות, וכל אחד מאלה הבאים שוב מושך משפחתו וכן הלאה חוזר חלילה. בדרך הזו לבסוף יעלו לארץ כל תשעים מיליון תושבי אתיופיה כדי להכפיל את רמת חייהם פי 22.

על כגון זה נאמר: הדמוקרטיה לא חייבת להתאבד כדי להוכיח חיוניותה. או במילים אחרות: לקרוא לזה מעשה חלם זה עלבון לאנשי חלם. או במילים אחרות: יש גופים אינטרסנטים ידועים בעולם שמממנים את כל הפעילות הזו, כגון אותה קרן מוכרת, אשר מגמותיה ידועות.

ובעצם, למה רק תשעים מיליון מאתיופיה? למה לא להרחיב לכל כדור-הארץ? אם כבר אז כבר. הרי יש בעולם שמונה מאות מיליון אנשים שסובלים מתת-תזונה. הרי יש בעולם שש מאות מיליון אנשים ללא גישה למים ראויים לשתייה. אולי גם כל אלו יעלו במסווה של גיור מזויף?!

בקיצור, כבר עלו 50,000 פלשמורה. ארגוני עלייה של פלשמורה דורשים עוד 9,000. וזאת למודעי, אותם ארגוני עלייה מתחייבים כל פעם שזו הקבוצה האחרונה, אך דוחפים שוב ושוב להעלות קבוצות נוספות, ובכך מפרים התחייבויותיהם החתומות להחלטת הממשלה.

למעשה: אין להעלות אדם אחד מהמתחזים לפלשמורה בלי ברור מעמיק ואישור של הקסים . ושבו בנים לגבולם. נוצרים לא! בנים כן!

התגובות סגורות לפוסט זה