Posologie Viagra Cialis Opiniones Sobre Levitra 10 Mg Viagra Sans Ordonnance en Pharmacie Ou Acheter Orlistat Cla Beneficios Aero Om Bula Pomada Hemorroidas Portugal

ידידי,האם אתה יודע שתפארת אדרתך, הכוהנים, מסתלקים; ואתה נותר ערום?

גרמאו מנגיסטו .

825

ידידי,האם אתה יודע שתפארת אדרתך, הכוהנים, מסתלקים; ואתה נותר ערום?

‘Kessim’ or religious leaders of the Ethiopian Jewish

 

אולי סיפרו לך על גיבורי עליה מהקהילה ומחוצה לה ואתה הערכת ומעריך אותם, אם לא לומר רואה בהם המושיעים שלך. אבל דע לך ידידי המושיעים האמתיים שלך אינם אלא כוהני הדת, המנהיגים הרוחניים שלך הקסים.

הכוהנים שמרו עליך מהכמורה האתיופית והמיסיונרים האירופים אשר בהסכמת השלטונות האתיופים פעלו יום וליל להמיר דתך. הכוהנים שמרו בלבבך את גחלת האמונה והתשוקה לשוב לארץ המובטחת- ישראל. הכוהנים בישרו לך את מועד הגאולה והשיבו אותך אל כור מחצבתך באותות ובמופתים.

 

אתה הגעת לארץ חפץ; כוהניך ניצבים בראש הפסגה ומתבוננים במעשך. הם נאבקו שנים רבות לכנס לארץ המובטחת, ארצם היחידה, האהובה ולהנהיג את עמם. אבל סמכותם קוזזה והתכנסה אל תוך מספר מצומצם של אנשים מבוגרים, המאמינים האחרונים, צדיקים בסדום.

האם אתה יודע שבקרוב, בקרוב מאוד, אתה עתיד לשמוע על אחרון הכוהנים שהסתלק ממך? האם אתה יודע שבקרוב מאוד אתה הולך לבהות בדמויות מצוירות של כוהנים התלויות במוזיאונים? אתה תעמוד כאחד המבקרים המזדמנים ותשמע את סיפוריהם מפיו של פרופסור בהיר עור?

ידידי, הדור הצעיר, מה אתה עושה כדי להמשיך את מורשת אביך ותורת אמך, טרם תיוותר ערום, נטול צל, ונטול זהות ושם? לא מספיק ידידי לרוץ כל הזמן עם רוח הזמן, הביט אחורה וזכור לאביך ולאמך חסד נעורים, לטובתך ולטובת ילדיך.

תפילת כוהנים – קסים-

התגובות סגורות לפוסט זה


Sitemap