צפו: בתחקיר אודות מבקשי העלייה מאתיופיה  

1,135

מתוך חדשות 20.

.לאחר  שצפיתם בתחקיר / כתבה 

אנו“אתר מורשת בית ישראל אתיופיה”

 מתכבדים להביא בפנכם חשיפה למכתב סודי שנשלח בבהילות !

 

זהו נוסח המכתב המקורי מאת המנהיגות הרוחנית העליונה של קהילת בית ישראל אתיופיה שנשלח למשרד ראש הממשלה   .

 

 

בס”ד 

“העלייה , הגירה מאתיופיה”

רקע : ישראלים רבים אינם מבחינים בין קבוצות השונות שבאו, ושעדיין באות לארץ, מאתיופיה. קבוצה אחת
היא “ביתא ישראל” שעלתה לארץ במסירות נפש ציונית בשנות השמונים. קבוצה אחרת לגמרי היא זו
המהגרת לארץ באופן מתמשך משנות התשעים; הגירתם נמשכת והולכת עד היום הזה.
עלייה זו התבצעה על ידי עסקנים המתפרנסים מכך, אשר ארגנו את המהגרים הפוטנציאלים באתיופיה
והפעילו על ממשלת ישראל לחץ ציבורי לקלוט אותם בארץ ולממן את הגירתם ארצה.

מנהיגי “ביתא  ישראל” מעולם לא היו שותפים למהלך זה. העסקנים הם שעברו מכפר לכפר כדי להצביע בפני התושבים
על היתרון הכלכלי המצפה להם בישראל. סייענים אלו, מגמתם הייתה להעלות אנשים מאתיופיה מתוך אינטרס.

תחילה היה מדובר, באנשים מזרע ישראל, אשר לפני דור או שנים התנצרו מסיבה כזו או אחרת –מאונס או מרצון, בלית ברירה או משיקולי כדאיות ונוחות. לדור זה של מהגרים היו קרובי משפחה יהודים בארץ אשר עלו קודם, בעליות קהילת ביתא ישראל (יהודי אתיופיה).
ההגירה של עשרים השנים האחרונות מורכבת, רובה, מאנשים שאינם שייכים לקבוצה זו. הם נכרים “רגילים”.

כדאי למנוע טעות נפוצה: לא כל תושבי אתיופיה הם מביתא ישראל.

באתיופיה יש כיום כ – 105 מיליון איש; לרובם הגדול אין דבר וחצי דבר עם העם היהודי ומדינתו. ממש כמו בכל הארצות שבהם נפוץ העם היהודי בגלותו.
תהליך בדיקת יחוס תהליך קביעת זהותו של אדם באתיופיה נעשה על ידי זקני ומנהיגי הקהילה הבקיאים ויודעים למנות על
פה את ייחוסו לפחות שבעה דורות )!(. בירור היהדות והייחוס נעשה על פי המשפחה, קשרי נישואין, מקום מגורים ואירועים מיוחדים הזכורים לגבי משפחתו ולגביו.

מסקנות על כן, אנו תמהים כבר הרבה שנים כיצד ומדוע החליטה מדינת ישראל להביא לישראל אנשים אשר זהותם
לא נבדקה מעולם על ידי בעלי הידע המקצועי, כאמור זקני ומנהיגי העדה.
כיום מי שקובע עבור רשויות ההגירה של מדינת ישראל את זהות הבאים מאתיופיה ומתיימר לשייך אותם לקהילתנו הוא, למרבה הפלא, אדם בשם הרב מנחם ולדמן, אדם שאין לא שייכות לקהילת ביתא ישראל
ואין לו את הידע הנדרש כמנהיגי ביתא ישראל .

 

הסיבות לקבלת הכרעתו על ידי רשויות המדינה אינן יכולות להיות טובת הציבור ומדינת ישראל. נשאיר בסימן שאלה את התמיהה מה מניע את אותו אדם
לפעול להעלאת אנשים מאתיופיה מבלי לשתף את הקייסים הרבנים וזקני הקהילה.
אנו חרדים מאוד לגורלה של קהילת יהודי אתיופיה ולגורל עם ישראל בכלל, אם תמשך העליה /ההגירה באותה צורה כמו שנעשה עד כה, עלולים לאבד דווקא בארצנו את הזהות היהודית אשר נשמרה בגלות
לאורך שנים רבות.

 

לפיכך אנו דורשים ממשלת ישראל להקים וועדה שתהיה מורכבת מהקייסים, זקני הקהילה ורבנים מבני
הקהילה, וכן מנציגי ממשלה מהמשרדים הרלוונטיים. כך ניתן יהיה לבדוק את המבקשים להגר לישראל באופן פרטני ומדוקדק. אחרת, נמצא את עצמנו עם עשרות מיליוני נוצרים המהגרים מאתיופיה ,
המעוניינים לבוא לגן העדן הזה מסיבות כלכליות גרידא.

ולפני סיום נאמר ברורות: אדם שניתן לקבוע, מקצועית, את ייחוסו כשייך לקהילת ביתא ישראל, באופן האמור לעיל, יש להעלותו לישראל במיידית. כשמדובר ביהודים – מדינת ישראל צריכה לעשות הכל כדי
להעלותם ארצה, ויפה שעה אחת קודם. כיום, התנהגות של ממשלת ישראל, כפי שאנו שומעים בתקשורת, נראית כמפלה באופן פסול את העלייה מאתיופיה ביחס לעליות אחרות מהמדינות השונות; הממשלה מתנה את העלייה במציאת תקציב, דבר שלא נעשה לגבי שום ארץ אחרת. על כך יש למחות.

 

בכבוד רב
נציגי קייסים ורבנים של קהילת ביתא ישראל – יהודי אתיופיה בישראל.

התגובות סגורות לפוסט זה