עבודה זרה /אלילים ? ל”ג ועומר וההילולות ע”י חכמי הפרנג’ים

431

בעולמנו קיימת תופעה מצערת – האלילות, או בשמה הקלאסי בישראל – עבודה זרה. רוב דברי התוכחה של הנביאים לעם ישראל עניינם ומטרתם להילחם כנגד העבודה זרה. לפי כמות הנבואות ועוצמתן, כנראה שהעבודה הזרה היא כוח חזק מאוד. אמנם בימינו המלחמה בעבודה זרה אינה המלחמה העיקרית, ישנם דברים אחרים בהם צריך להילחם. אבל בימי קדם וגם בגלות אתיופיה העבודה זרה היתה הכוח הרוחני העיקרי שבו נלחמו אבותינו. במהלך השנים המלחמה בין האמונה של ההורים שלנו לבין העבודה זרה של היהדות החדשה הסתיימה בניצחון כמעט מוחלט של העבודה זרה .
הגדרת עבודה זרה

מהי עבודה זרה? ניתן להגדיר את העבודה זרה באופן הבא: כל עבודה הנפנית כלפי נברא ולא כלפי הבורא היא עבודה זרה. ויש בעבודה זרה מדרגות שונות ומרובות. יש עבודה זרה האסורה בתכלית שעונשה בסקילה, ויש עבודה זרה שהעושה אותה עובר רק בשוגג , ויש עבודה זרה דרבנן -קרי המצאת ל”ג ועומר וההילולות ע”י חכמי הפרנג’ים ) . יש גם עבודה זרה שהיא מותרת ביהדות החדשה , ויש אפילו עבודה זרה שהיא מצווה.

כמו כל דבר אחר ביהדות החדשה , אין הכל או כלום. ישנם צדדים לכאן ולכאן , וסתם בשביל לסבר לכם את האוזן העבודה זרה ע”פ היהדות האמיתית של בית ישראל אתיופיה אסורה בשום מצב ! יחי ההבדל בין שני הגישות …

עבודה זרה ועבודת אלילים

ישנו מאמר חשוב מאוד של יוסף בן מתתיהו. בהיותו ברומא הגיע לידיו ספר קטן שנכתב על ידי כהן דת יוני בשם אפיון. ספר זה הכיל טענות רבות נגד עם ישראל. לאחר שיוסף בן מתתיהו קרא ספר זה, הוא כתב ספר בשם “נגד אפיון”, בו הוא יוצא להגנת היהדות ועם ישראל, ומשיב על כל טענותיו של אפיון. אחת הטענות של אפיון הייתה שהיהודים בזים לכל האלילים של אומות העולם, ואין להם סבלנות כלפי דתות אחרות. יוסף בן מתתיהו ענה לא שהדבר אינו נכון, שהרי התורה מצווה אותנו לא לקלל את אלוקי העמים האחרים, שכן נאמר (שמות כב, כז):

“ונשיא בעמך לא תאור”

תרוץ מעניין מאוד. אבל ממשיך יוסף בן מתתיהו לטעון להגנת היהודים: כיצד יכולים היהודים שלא לבוז לאלילי הגויים, כאשר הגויים העובדים אותם מספרים עליהן כל כך הרבה שטויות.

לכאורה נראה כי יוסף בן מתתיהו סותר את עצמו, שהרי מצד אחד הוא טוען שאסור לבוז לעבודה זרה של הגויים, אך מצד שני הוא מסביר מדוע זה בלתי אפשרי שלא ילעגו להם?

אלא שיש הבדל בין עבודה זרה לעבודת אלילים. עבודת זרה היתה עבודת ה’ שהידרדרה במרוצת הדורות לעבודה זרה. ועל עבודה זו באמת אסור לצחוק. אבל עבודת אלילים היא המצאה אנושית, חיקוי עלוב לעבודת ה’, ועליה אף ראוי לצחוק.

לסיכום ולסיום אז שלא יעבדו עלכם , ל’ג ועומר זה עבודת אלילים והמצאה אנושית ללא קשר לתורת משה .

אהבתם ? עשו לייק ותשתפו לעובדי האלילים הרבים בתוכנו …

התגובות סגורות לפוסט זה